درباره ی ما

اجرای کناف 

فعالیت ما در حوزه کناف از سال ۱۳۸۸ شروع شده و بیش از هزار پروژه موفق در زمینه اجرای کناف را در کارنامه ی خود داریم .

تولید محتوا

همچنین از سال ۱۳۹۲ تا به امروز در زمینه ی تولید محتوای مناسب و اصولی در حوزه ی کناف فعالیت مستمر داشته ایم.

آموزش 

 آموزش های پایه ای و اصولی ما در راستای افزایش دانش عمومی و تخصصی در زمینه اجرای کناف از سال ۱۳۹۸ با حضور بیش از ۵۰۰ دانشجوی موفق به همراه مدرسین متخصص در این حوزه به انجام رسانده ایم . 

مجری برتر

 کسب عنوان مجری برتر به انتخاب شرکت کناف ایران را از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را در کارنامه ی خود داریم .